Kort fortalt

Endringen flytter på byggegrensen til tomt nr. 2 ut mot kommunalveg og E39, og legger til rette for å etablere en trygg avkjørsel. Tomten er for øyeblikket ubebygd, men skal tas i bruk av Norsk Storkjøkken AS.


De konkrete endringene som gjøres er:
 

Flytte byggegrensen 9 meter nærmere veg (vestover).
Legge inn arealformål slik som det allerede er utbygd.
Legge til et rekkefølgekrav om tillatelse til avkjørsel før bygget kan tas i bruk.Rett til å klage

Parter i saken har rett til å klage på vedtaket. 

Hvis du ønsker å klage, sender du en skriftlig klage på e-post til post@flekkefjord.kommune.no eller per post til Flekkefjord kommune, Kirkegaten 50, 4400 Flekkefjord.

Merk med saksnummer: 24/00848