Rekrutteringsproblemer

Vi har over tid nå lyst ut ledige vikariater uten å lykkes med å rekruttere vikarer for fastleger i permisjon. Vi har også prøvd via vikarbyrå og direkte kontakt med kandidater uten å lykkes.

Kommunen har ansvar for forsvarlig fastlegeordning og alle innbyggere har rett på fastlege. Ved mangel på kandidater klarer vi ikke å ivareta dette ansvaret. Vi må prøve å tenke nytt for å dekke inn behovet for fastleger i ledige stillinger. De resterende legene har hatt stort arbeidspress over tid og det er lange ventelister og frustrerte pasienter som står uten fastlege.

Ettermiddagstilbud hos fastlegen

Vi rigger nå ved hjelp av 6 LIS2 leger fra sykehuset og 4 helsesekretærer et ettermiddagstilbud 1-2 dager i uken på legesentrene. Det vil kun bli satt opp planlagte legekonsultasjoner. De vil nå være vikar på legesentrene i tillegg til sin faste jobb på sykehuset. Legene har erfaring fra legekontor og sykehus.

Vi vil teste ut ettermiddagstilbudet for å se om det kan løse noen av utfordringene. Dette er et tiltak for å blant annet redusere ventetid for legetimer og stort arbeidspress på fastlegene.

Greit å vite om ordningen

  • Pasientene/innbyggerne vil beholde sin fastlege selv om de følges opp av annen lege på ettermiddagen
  • Telefonen vil ikke være åpen etter legesenterets ordinære telefontid
  • Pasienter må ta kontakt i legesenterets ordinære telefontid for avlysning/endring av timer eller andre henvendelser