Smittestatus de siste syv dagene

Den siste uken har vi hatt 12 smittetilfeller:

2. desember:

To nye smittetilfeller; en ukjent smittevei og en ble smittet på reise.

3. desember:

Fire nye smittetilfeller; to med ukjent smittevei, en med kjent smittevei og en i innreisekarantene.

6. desember:

Ett nytt smittetilfelle hvor smitteveien var ukjent. Få nærkontakter.

7. desember:

Fem nye smittetilfeller; to er antatt smittet i utlandet, to er nærkontakter av et tidligere smittetilfelle og en har ukjent smittevei.

Mistanke om to tilfeller med omikronvariant i kommunen

Av de 12 som er bekreftet smittet den siste uken, mistenker vi at to av dem er smittet med omikronvarianten. Dette fordi de ikke testet positivt på deltavarianten og siden det i hovedsak er delta- og omikronvarianten som dominerer.

En av personene var innom Promenade restaurant og Central Bybryggeri lørdag kveld 4. desember. Alle som var på disse stedene lørdag kveld må teste seg. Ved mistanke om omikronvarianten må man ta PCR test. Dette kan du bestille digitalt her.

Testing, isolering, smittesporing og karantene (TISK) ved omikronvarianten

Det er viktig å nevne at det er forskjellige regler for testing, isolasjon og karantene for omikronvarianten. 

Testing:

PCR-test er testmetode, for å sikre mulighet for sekvensering.

  • Alle nærkontakter uavhengig av vaksinasjonsstatus og tidligere gjennomgått infeksjon: PCR straks og dag 7.
  • Ved mistanke om større utbrudd om omikron i definerte miljøer eller knyttet til spesifikke steder, kan personer som faller utenfor nærkontaktsdefinisjonen oppfordres til test.

Isolering:

Det er forskriftspliktig isolasjonstid på 7 døgn fra tidspunktet for positiv test ved påvist eller mistenkt omikronvariant, uavhengig av vaksinasjonsstatus. Etterforskriften telles døgnene fra testtidspunktet, men ved symptomutvikling etter testtidspunktet bør 7 døgn telles fra symptomdebut. Endringen er basert på usikkerhet om smitteførende periode ved omikronvariant.

Smittesporing:

Smittesporing rundt tilfeller av omikron utføres av kommunens smittesporingsteam. Dette gjelder både informasjon om pålagt isolasjon og kartlegging av alle nærkontakter. Informasjon som bør innhentes fra tilfellene inkluderer:

  • Reiseinformasjon og informasjon om reisefølge
  • Informasjon om sykdomsbildet og evt. risikotilstander
  • Informasjon om vaksinasjonsstatus

Personer i pålagt isolasjon (eller deres pårørende) bør oppfordres til å raskt kontakte sine nærkontakter med informasjon om at de kan være utsatt for smitte og at de kan ha karantene- og testplikt. Dette vil kunne bidra til raskere smittesporing.

Karantene:

Alle nærkontakter (både husstandsmedlemmer/tilsvarende nære og øvrige nærkontakter) har plikt til karantene i 10 dager etter eksponering, og det er innført krav om negativ PCR-test på dag 7 før avslutning av karantene, uavhengig av vaksinasjonsstatus og tidligere gjennomgått infeksjon.

Ha lav terskel for testing og hold deg hjemme ved symptomer!

Vi oppfordrer alle til å følge de gjeldende smittevernrådene. I tillegg vil vi oppfordre sterkt til å ha lav terskel for å teste seg og holde seg hjemme ved symptomer.