Det er plassert ut en hjullaster i beredskap ved nødsituasjoner. Telefonummer til hjullaster er 482 28 700.

Stengt vei Modalsliveien fare for isras