Det er vedtatt en lokal forskrift for vann- og avløpsgebyrer for Flekkefjord kommune. Du finner forskriften i sin helhet i infoboksen.

I forskriften er det en bestemmelse om at installasjonskostnader for vannmåler skal dekkes av kommunen. Fra før av bekoster Flekkefjord kommune selve måleren.

For å få innstallert vannmåler må du ta kontakt med rørlegger, som kan hente vannmåler hos kommmunen og innstallere denne.

For mange abonnenter vil det lønne seg å montere vannmåler. Vedlagt skjema viser regneeksempler for hvordan avgiftene for 2022 vil se ut for en abonnent med og uten måler. Ønsker du å installere måler tar du kontakt med en godkjent rørlegger som vil ordne dette for deg.