Ber folk bestille time

- Det er et stort apparat vi har i sving for å drive med vaksinering i denne skalaen. Vi håper derfor at folk nå bestiller time og stiller opp til vaksinering. Vi har en god digital løsning for å bestille time, eller registrere at man ikke ønsker oppfriskningsdose. Den kan brukes ved å besøke kommunens hjemmeside. I tillegg kan man bestille time på mail eller på telefon dersom man ikke har tilgang til digitale verktøy, legger Berge til.

Det har også kommet anbefaling om oppfriskningsdose til personer i aldersgruppen 18-44 år. Det betyr at alle som er over 18 år nå kan bestille time til oppfriskningsdose. Remin, som er vaksinesystemet Flekkefjord kommune benytter seg av, sørger for at innbyggere ikke bestiller time for tidlig, da det må ha gått 4,5 måneder (20 uker) mellom 2. dose og oppfriskningsdose.

- Det betyr at om du fikk din andre dose i slutten av september kan du likevel logge deg inn nå å bestille din tredje dose. Systemet vil da se når du tok din andre dose og gi deg forslag til datoer i midten av februar og utover, forklarer Berge.

Nytt vaksinasjonslokale i 2022

Tidligere har massevaksineringen i Flekkefjord kommune foregått på Flekkefjord ungdomsskole, men fra 3. januar finner vaksineringen sted i gymsalen på Trellebakken. Vaksinasjonslokalet er tydelig skiltet. Her vaksineres ca. 400 personer fra kl. 16-21. Det vaksineres pr nå 1-2 ettermiddager i uken, men både tidspunkter og dager kan raskt økes eller reduseres etter behov. Selv om vi fortrinnsvis ønsker at man bestiller time så er det også muligheter for drop-in vaksinering fra 16-18. 

God vaksinedekning hos eldre

Tidligere i vinter fikk personer over 65 år tilbud om oppfriskningsdose. Her har ca. 85% valgt å takke ja til oppfriskingsdose.