nødetatsbygg C

Arbeid på uteområdet i fellesferien

Det jobbes nå med innredning, testing og innregulering av teknisk anlegg og utvask. Frem mot overleveringen skal også uteområdet ferdigstilles.

I uke 27/28 demonteres brakkriggen mens arbeidet med uteområdet går videre inn i fellesferien.

I slutten av august er det nye nødetatsbygget, hvor både politi, brannvesen og ambulansetjeneste flytter inn, ferdig.

Arbeidstider og anleggstrafikk

Arbeidstidene på byggeplassen er normalt mellom kl 07:00 og kl 19:00 på hverdager, men det kan i perioder være aktivitet fra kl 07:00 til kl 21:00, og eventuelt på lørdager mellom kl 07:00- kl 17:00. På søndager og helligdager jobbes det normalt ikke.

Det arbeides gjennom fellesferien, men ikke utover disse arbeidstidene.

Nedre Dannevikveien er åpen for biltrafikk, men holdes fortsatt stengt for all gangtrafikk. På grunn av anleggsarbeid kan veien være stengt i korte perioder.

Vi takker naboer for tålmodigheten.