Tar form

Nødetastsbygget i Engvald Hansens vei blir både politiet, brannvesenet og ambulansetjenestes nye hjem. Bygget er virkelig i ferd med å reise seg, og går arbeidet som planlagt, er det ferdig i august.

Arbeid med tetting av yttervegger pågår akkurat nå. Det samme gjør innredningsarbeid, gulvstøp og stolping av innervegger. Snart kles ytterveggene.

Arbeidstider

Arbeidstidene på byggeplassen vil fremover normalt være mellom kl 07:00 og kl 19:00 på hverdager, men det kan i perioder være aktivitet fra kl 07:00 – kl 21:00 og eventuelt på lørdager kl 07:00- kl 17:00. På søndager og helligdager jobbes det normalt ikke.

Anleggstrafikk

Nedre Dannevikveien er gjenåpnet for biltrafikk, men holdes fortsatt stengt for all gangtrafikk.

På grunn av anleggstrafikk kan veien i perioder bli sperret i inntil en time uten varsel. Bilister må då kjøre rundt.

I mars vil Engvald Hansens vei være stengt en periode i forbindelse med legging av vannledninger.  Det vil komme egen informasjon om dette.

Kontaktinformasjon

Vi takker naboer for tålmodigheten. Ved spørsmål eller henvendelser vedrørende prosjektet eller byggearbeidene, send en e-post til:

nodetatsbygget@sweco.no