En av åtte kommuner

Flekkefjord er én av åtte kommuner som er nominerte til årets Leve hele livet-pris.

Prisen deles ut på Leve hele livet-konferansen den 17. november av helse- og omsorgsministeren, på vegne av helse- og omsorgsdepartementet.

Oslo, Bømlo, Asker, Gjøvik, Vefsn, Sandefjord, Sula er også nominerte kommuner.

I år går prisen til en kommune som har jobbet spesielt godt med å involvere lokalbefolkningen, frivillige og næringsliv, og sammen med dem kommet frem til hvordan eldres interesser, ønsker og behov best imøtekommes.

Knallgode på samarbeid og samskaping

I nominasjonen av Flekkefjord kommune legges det vekt på det gode samarbeidet i kommunen for å holde livskvaliteten til innbyggerne høy, også i alderdommen. Her nevnes blant annet:

  • Lokalbefolkningens innsats 
  • Støtte fra næringslivet
  • Frivillige og Frivillighetssentralen med fokus på velferdsteknologi og Nyby-appen
  • Fokus på digitale ferdigheter hos eldre
  • Ut og spise-prosjektet for seniorer
  • Innbyggermøter med demens som tema
  • Fokus på kompetanse hos ansatte som arbeider innen helse/med eldre
  • Flekkefjord kommunes systematiske metoder for samskaping og samarbeid
  • Evnen til å dele erfaringer, både lokalt og nasjonalt