Viktige råd og regler som forsvinner 25. september

Generelle smittevernråd som gjelder for alle

Gjelder fra 25. september kl. 16.00 og inntil videre.

Håndhygiene

Ha god håndhygiene og hold hendene rene. Bruk såpe og vann eller alkoholbasert hånddesinfeksjonsmiddel. Bruk papirlommetørkle eller albukroken når du hoster eller nyser. Kast lommetørkleet, og vask hendene etterpå.  

Ved luftveissymptomer

Alle som er syke bør holde seg hjemme og ha lav terskel for å teste seg. Dette gjelder også for vaksinerte og beskyttede. 

Testing

 • Følgende personer er anbefalt å teste seg: 
  • Alle med nyoppståtte luftveissymptomer eller andre symptomer på covid-19, uavhengig av vaksinasjonsstatus 
  • Uvaksinerte hustandsmedlemmer eller tilsvarende nære til en som er smittet  
  • Delvaksinerte hustandsmedlemmer eller tilsvarende nære til en som er smittet 
  • Øvrige uvaksinerte nærkontakter   
 • Dersom du tester positiv på en hurtigtest, er det anbefalt det å ta en PCR-test for å bekrefte testresultatet. 

Isolering ved smitte

Det er et krav om at personer som er bekreftet smittet av covid-19, skal isolere seg. Dette gjelder også for vaksinerte og beskyttede.  

Smittesporing

Dersom du er smittet, eller foresatt til en som er smittet, er du oppfordret til å varsle øvrige nærkontakter og oppfordre til testing. 

Nærkontakter

 • Vaksinerte husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære er ikke anbefalt å avstå fra kontakt med andre, men bør teste seg hvis de får symptomer.   
 • Uvaksinerte hustandsmedlemmer og tilsvarende nære kontakter til kjente smittede er anbefalt å avstå fra kontakt med andre i 7 dager eller til å teste seg.  

Råd til risikogrupper

Gjelder fra 25. september kl. 16.00 og inntil videre.

Egne råd gjelder for personer i risikogrupper. I rådene skiller vi mellom grupper med ulik grad av risiko, og mellom vaksinerte og uvaksinerte personer. Uvaksinerte personer med økt risiko for covid-19 kan redusere risikoen for luftveisinfeksjoner ved å unngå trengsel og holde avstand.   

Andre smittevernråd

Avstand og færre kontakter har vært et råd gjennom hele pandemien. Det å holde avstand til andre der det er mulig kan forebygge smitte av luftveisinfeksjoner, men det er ikke lenger en generell anbefaling. Det kan blir gitt lokale anbefalinger om å holde avstand og redusere antall kontakter, dersom smittesituasjonen gjør det nødvendig. De tidligere rådene om avstand og færre kontakter er fremdeles tilgjengelig: Avstand, sosial og fysisk kontakt (arkivert og vil ikke bli oppdatert).

Smitterisikoen er lavere utendørs enn innendørs. Generelt er det også i denne fasen anbefalt å sørge for god ventilasjon. I private boliger er det anbefalt å lufte regelmessig eller mellom bruk av ulike grupper.  

Munnbind har vært anbefalt i flere situasjoner der det ikke er mulig å opprettholde anbefalt avstand. I tidligere faser av pandemien har anbefalingene om munnbind vært gitt på grunnlag av den lokale smittesituasjonen. Det er ikke gitt en nasjonal anbefaling om bruk av munnbind. Anbefaling om bruk av munnbind kan fremdeles bli gitt lokalt, dersom smittesituasjonen gjør det nødvendig.