Hvorfor har vi ikke hørt noe i helga ang. dette fra kommunen?

Ved slike tilfeller er det bostedskommunen som får beskjeden først for å komme raskt i gang med smittesporing. Dette gjør at hvis det blir registrert slike tilfeller på Flekkefjord sin smittestatistikk i en helg får vi ikke beskjed med en gang, og har ikke mulighet til å sjekke opp i dette før MSIS er tilgjengelig på mandag. 

Men får vi smitte blant befolkningen i Flekkefjord kan dere være trygge på at dere skal få informasjonen med en gang.