Det er en ung voksen i aldersgruppen 15-20 år som har testet positivt på koronaviruset. Vedkommende er nå i isolasjon. 

Personen har ingen nærkontakter som er bosatt i Flekkefjord, men har to nærkontakter som er bosatt i andre kommuner. De er i karantene og følges opp i sin hjemkommune.

Vedkommende er i god helsetilstand og følges videre opp av fastlege i samarbeid med kommuneoverlege. Smittekilden er kjent.