Personen er i aldersgruppe 20-25 år og følges opp av den kommunen vedkommende oppholder seg i.