Personen satt allerede i karantene i aktuell kommune og sitter nå i isolasjon. Personen følges videre opp av kommuneoverlege og fastlege. Smittesporing foregår i den aktuelle kommunen.