Personen er i aldersgruppe 30-39 år og følges opp av den kommunen vedkommende oppholder seg i.