Vær forberedt på vanskelige kjøreforhold

På grunn av væromslag og mye nedbør er det fare for mye overvann. Dette fordi nedbøren først kommer som snø og så går over til regn.

Vi ber alle om å være ekstra forsiktige på veiene, og følge med samt rense sluker i sitt nærområde, sier brannsjef Kjetil Presterud.

Han nevner også at det er mulig å hente sandsekker ved behov på Flekkefjord beredskapssenter (se bilde under).

Økt beredskap på brøyting

Flekkefjord brannvesen har vært i kontakt med vakthavende meteorlog og ut fra dette har både brannvesenet og teknisk drift økt beredskapen gjennom helgen. 

Vi forbereder oss på en krevende helg og en tøff start på neste uke, sier brannsjef Kjetil Presterud.

Varsle oss?

Du kan ta kontakt med brannvakta på telefon 38328100 hele døgnet. Ved akutte hendelser skal du ringe nødnummer.