Plan og planområde

Planområdet omfatter sjøarealet mellom Tollbodbrygga og Eschebrygga og utgjør 6.5 daa.

Planen inneholder promenade, uteoppholdsareal, havneområde og friluftsområde i sjø.

Kom med innspill

Innspill til planen sendes Flekkefjord kommune, post@flekkefjord.kommune.no eller Kirkegaten 50, 4400 Flekkefjord, før 8. desember 2023.