Dette kan medføre at det igjen vil komme litt oljefilm i elva. Det kan til og med være litt farge på den.