Hva er formuegrunnlag?

Formuesgrunnlaget er den verdien som skatten regnes ut i fra. Formuesgrunnlaget kommer fra skatteetaten. Likningsverdien er 25 % av formuesgrunnlaget. Eiendomsskatten beregnes ut i fra formuesgrunnlaget. Flekkefjord bruker formuesgrunnlag fra 2020 og videre, tidligere har det vært brukt kommunal takst.

Hvordan har taksten blitt til?

Den beregnes ut fra:

  • størrelsen på eiendommen
  • størrelsen på byggningene
  • byggeåret på byggningene
  • beliggenheten på eiendommen

All informasjon hentes fra matrikkelen som er det offentlige registeret.

Hva er forskjellen på formuesgrunnlag og kommunal takst (etter befaring)?

Formuesgrunnlaget, se spørsmål 1. Kommunal takst er satt på alle fritidseiendommer, og boliger som ikke har formuesgrunnlag. Dette er gjort ut i fra en befaring av eiendommen, samt i tråd med «Rammer og retningslinjer for innføring av eiendomsskatt i Flekkefjord kommune». Flekkefjord kommune benytter kun kommunaltakst på alle eiendommer pr i dag.

Når ble eiendomsskatt innført?

Flekkefjord bystyre vedtok 28.juni 2007 å innføre eiendomsskatt for hele kommunen.

Hvorfor blir eiendomsskatten høyere og høyere?

Se svar nedenfor. Flekkefjord kommune har nylig endret på promillen. Det kan bystyret vedta fra år til år. Promillen i Flekkefjord kommune er pr i dag på 2,6 promille på hus og fritidseiendommer (2,7 i 2023). 7 promille på næring.

Hvorfor endrer grunnlaget seg fra år til år?

Flekkefjord kommune har de fire foregående årene kontorjustert med 10 prosent av opprinnelig takst.

I løpet av høsten 2019 ble hele kommunen omtaksert, gjeldende fra 2020. Fra 2020 har vi benyttet skatteetatens boligverdi hvor dette foreligger. De øvrige er kommualt taksert.

Skatteetaten justerer formuesgrunnlaget årlig iht. konsumprisindeksen for boliger. 70 % av formuesgrunnlaget brukes som utgangspunkt for eiendomsskatten. Skatteetaten kan justere formuesgrunnlaget årlig. Kommunale takster gjelder i inntil 10 år av gangen.

Hvorfor endrer promillesatsen seg fra år til år?

Det er bystyret som hvert år bestemmer promillesatsen. Normalt sett avgjøres dette i desember hvert år.

Hvor ofte kommer faktura for eiendomsskatten?

Eiendomsskatten faktureres sammen med de kommunale avgiftene (på samme faktura). Fakturaen sendes i hovedsak ut to ganger i året, med forfall 1. april og 1. oktober. Men man kan velge å få faktura månedlig, to eller fire ganger i året. Trykk her for mer informasjon om fleksibel fakturering.

Hvem bestemmer hvor mye eiendomsskatten skal være?

Bystyret vedtar dette sammen med budsjettvedtaket i desember.

Verdien på boligen min er høyere enn hva jeg kan forvente å få på markedet, hva gjør jeg?

Kommunal takst: Send mail til eiendomsskatt@flekkefjord.kommune.no

Begrunnelse og dokumentasjon på hvorfor eiendommen er overpriset må vektlegges.

Taksert på bagrunn av formuesgrunnlaget: Kontakt skatteetaten.

Hvordan kan jeg klage på eiendomsskatten?

Kommunal takst: Klage sendes til eiendomsskatt@flekkefjord.kommune.no eller til adresse:
Flekkefjord kommune
Kirkegaten 50
4400 Flekkefjord

Taksert på bakgrunn av formuesgrunnlaget: Kontakt skatteetaten.

Når er det klagefrist?

11. april 2023.