Dette er gjennomført i høst:

  • Kråketona balløkke har fått nytt kunstgress
  • Kråketona volleyballbane har blitt oppgradert fra sand til kunstgress
  • Litledalen balløkke har fått nytt kunstgress
  • Flekkefjord Ungdomsskole har fått ny ballbinge

Alle anleggene har fått sand som fyll i kunstgressdekket.

Kvina Maskin har stått for grunnarbeid og PST Sportsanlegg har montert ballbinge og kunstgress.