Alle involverte ble sendt til sykehus og legevakt. Kommunen satte krisestab og psykososialt kriseteam ble mobilisert.

Utover kvelden ble de involverte og pårørende tatt hånd om kommunen psykososiale kriseteam, og videre oppfølging pågår.