Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Råd og utvalg

Utvalg for trafikksikkerhet

Her finner du oversikt over utvalg for trafikksikkert for perioden 2024-2027 med telefonnummer og e-post.

Kontrollutvalget i Flekkefjord

Kontrollutvalget fører løpende tilsyn med forvaltningen i kommunen. Utvalget sørger for at revisjonen fungerer på betryggende måte.

Utvalg for samfunn i Flekkefjord

Her er oversikt over utvalg for samfunn for perioden 2023-2027 med telefonnummer og e-post.

Eldreråd i Flekkefjord

Her er oversikt over eldrerådet for perioden 2023-2027 med telefonnummer og e-post.

Råd for personer med funksjonsnedsettelse

Her finner du oversikt over råd for personer med funksjonsnedsettelse for perioden 2023-2027 med telefonnummer og e-post.

Ungdomsrådet

Ungdomsrådet er et rådgivende medvirkningsorgan i kommunen.

Sakkyndig nemnd eiendomsskatt

Her finner du oversikt over sakkyndig nemnd eiendomsskatt for perioden 2024-2027 med telefonnummer og e-post.