Styring og analyse

Seniorrådgiver Roar Hansson
E-post: roar.hansson@flekkefjord.kommune.no
Tlf: 478 69 767

Rådmannens ledergruppe

Rådmannens ledergruppe består av:

  • Kommunalsjef for helse og velferd
  • Kommunalsjef for oppvekst og kultur
  • Kommunalsjef for samfunn og teknikk
  • Kommunalsjef for utvikling og virksomhetsstøtte 
  • Seniorrådgiver styring og analyse
  • Økonomisjef