Viktig at feieren vet

Vi får meldinger fra brannvesenet om feiere som kommer til boliger med restaurerte piper som ikke er meldt inn.

Plan og bygningsloven sier at piper ikke skal restaureres uten at at kommunen har mottatt søknad om det.

Det er viktig for feieren å ha oversikt hva slags pipe du har, blant annet for å på forhånd vite hvilke typer utstyr som trengs når den feies.

 

Når må det søkes?

Det må søkes hvis pipa skal rives, monteres, endres eller rehabiliteres.

Enkle reparasjoner er ikke søknadspliktige.

Er du usikker på om arbeidet på din pipe er søknadspliktig?

Klikk på denne linken fra Direktoratet for Byggkvalitet for en oversikt over hvilke inngrep som er søknadspliktige og hvilke reparasjoner som ikke er det.

Hvordan vet jeg om min pipe er lovlig?

Hvis du ikke vet om pipa på din bolig er lovlig kan du ta kontakt med den eller de som utførte arbeidet og høre om de har søkt kommunen, eller du kan ta kontakt med oss på byggesak@flekkefjord.kommune.no eller Brannforebygger@flekkefjord.kommune.no .

Du kan også kontakte et ansvarlig foretak som kan vurdere din pipe og sende inn en søknad hvis det trengs.

 

Hvordan søke?

For søknadspliktig arbeid på pipa trenger du et ansvarlig foretak som oppført søker. Søknaden går gjennom dem og til kommunen.

Hvis det er utført søknadspliktig arbeid på pipa på din bolig uten at dette er søkt om, kan du søke gjennom et ansvarlig foretak i ettertid.

Hva med ildsted?

Du trenger ikke søke dersom du skal montere eller fjerne ildsted innenfor en og samme bruksenhet eller branncelle.

Det stilles ingen formelle krav til den som skal sette opp et ildsted. Vi anbefaler likevel at du bruker kvalifiserte fagfolk til dette arbeidet.

Du må likevel:

  • Få ildstedet kontrollert av en kvalifisert fagperson
  • Sende melding om installering av nytt ildsted til kommunen. Montering av ildsted er meldepliktig. 

Her er skjemaet for melding om installering/vesentlig endring/omplassering av ildsted.