Prosjektledere er Ina Cecilie Lindhom Rådgiver i Flekkefjord kommune og Anette Årstad enhetsleder for akuttmottak.

Spennende prosjekt

Sørlandet sykehus Flekkefjord har fått tildelt 1 million kroner til tjenesteinnovasjon fra Helse Sør-Øst og Flekkefjord kommune har fått 200 000 kroner fra Statsforvalteren i Agder.
Pengene skal brukes til et spennende prosjekt mellom Sørlandet sykehus og Flekkefjord kommune der hovedmålet er å forbedre pasientforløpet mellom sykehus og kommune. Samtidig vil prosjektet gi gjensidig kompetanseoverføring mellom sykehus og kommune.

Prosjektledere er Ina Cecilie Lindhom, rådgiver i Flekkefjord kommune og Anette Årstad, enhetsleder for akuttmottak.

Sykepleierne skal blant annet følge pasienter i overganger mellom sykehus og kommune for å identifisere hindringer i pasientforløpene, og iverksette forbedringer. Forbedringene vil være til nytte for både pasient, pårørende og ansatte, sier Ina og Anette.

Nye stillinger

Sørlandet sykehus Flekkefjord og Flekkefjord kommune vil i samarbeid utlyse 4 x 100% prosjektstillinger for sykepleiere med arbeid både i sykehuset og kommunen. I løpet av prosjektperioden på 2 år vil stillingene rullere hver 6. måned på følgende avdelinger:

  • Akuttmottak SSF/interkommunal legevakt
  • Medisinsk sengepost SSF
  • Hjemmesykepleien Flekkefjord kommune
  • Tjørsvågheimen i Flekkefjord kommune 

Dette er en unik mulighet for sykepleiere til å skaffe seg erfaringer fra ulike avdelinger i spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten og samtidig arbeide med prosjekt. En vinn-vinn, sier Ina og Anette.