Kort fortalt

Mowi ASA søker om å øke maksimalt tiltatt biomasse (MTB) ved unglakstanlegget på Fjellse fra 200 tonn til 2182 tonn.

Si din mening

Innspill sender du til post@flekkefjord.kommune.no og merker med referanse 22/03629 innen 16. desember 2022.