Kortet skal være synlig i frontruten

Handikapkortet skal være synlig og fullt lesbart. Pass derfor på at ikke nederste del av vindu eller annet i bilen skygger over kortet.

Vi er interessert i å se gyldighetsdatoen på forsiden av kortet. Forsiden skal vendes ut (se bildet i saken), dvs. at siden med bilde av kortinnehaver skal vende innover i bilen. 

Disse kan få handikapkort

Kortet følger personen og ikke med bilen. Kommunen kan gi handikapkort til deg som fører eller til deg som passasjer av bilen. 

Fører

Handikapkort gis til førere av bilen som har særlig behov for parkeringslettelser ifm bosted, arbeid og/eller annen aktivitet som vedkommende ikke kan gå eller har store vansker med å bevege deg langt.

Passasjer

Handikapkort gis til passasjerer som regelmessig trenger hjelp utenfor bilen og som har særlig behov for parkeringslettelser i samband med bosted, arbeid og/eller annen aktivitet fordi vedkommende ikke kan gå eller har store vansker med å bevege seg langt. 

Jfr. Forskrift om parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Har du fått bot men har gyldig kort?

Overtredelse kan medføre bot på 900 kroner jfr. parkeringsforskriften § 36 tredje ledd.

Har du fått bot fordi kortet ditt lå feil vei kan du sende inn klage med bildebevis til kommunen og få boten redusert til 600 kr.