Nesten hele den formidable jobben med utskiftning av vann- og avløpsledninger fra Ueneskleiva opp til krysset mot Solveien er ferdige. Det er entreprenør Kvina Maskin As som har utført arbeidet.

På grunn av sikkerhet har trappene til Uenes vært strengt mens arbeidet har pågått, men i ukene 29-30-31 er gangveien åpen for ferdsel. 

Når ferieperioden er over stenger trappene på ny i en kort periode, mens asfaltering og oppussing foregår.