Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Spesialundervisning (PPT)

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) er kommunens sakkyndige instans, hjemlet i opplæringsloven § 5-6. Alle kommuner skal ha en pedagogisk psykologisk tjeneste.

 

PPT er sakkyndig i forhold til spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning for barn i alderen 0-16 år og voksne som har rett til spesialundervisning på grunnskolens område (ikke videregående skole/universitet/høyskole). PPT er også sakkyndig i forhold til utsatt/fremskutt skolestart og behov for alternativ skolehverdag/fritak for opplæringsplikten. PPT skal sørge for at blir utarbeidet en sakkyndig vurdering der loven krever det.

Dersom du søker hjelp for videregående opplæring er rette instans OT (Agder Fylkeskommune).

 

Spesialundervisning


  • Spesialundervisning gis til elever som trenger tilpasset opplæring.

  • Spesialundervisning kan foregå i større og mindre grupper. I enkelte tilfeller organiseres opplæringen som enetimer.


Lister PPT

Lister Pedagogisk Psykologiske Tjeneste (Lister PPT) er et interkommunalt samarbeid mellom kommunene Farsund, Flekkefjord, Kvinesdal, Lyngdal og Sirdal. Farsund kommune er vertskommune for samarbeidet. Lister PPT har også logoped som driver med behandling i Lister kommunene.