Stabssjef - stab og virksomhetsstøtte

Stabssjef Anne-Kathrine Abrahamsen
Tlf: 93 84 81 84
E-post: aka@flekkefjord.kommune.no

Økonomi og regnskap

Regnskapsleder
Thor Erik Abrahamsen
Tlf: 47 62 49 00
E-post: thor.erik.abrahamsen@flekkefjord.kommune.no

Økonomikonsulent
Camilla Mysse
Tlf: 915 85 543
E-post: Camilla.Mysse@flekkefjord.kommune.no

Økonomikonsulent
Hilde Haugland
Tlf: 47 62 77 85
E-post: hilde.haugland@flekkefjord.kommune.no

Økonomikonsulent
Natalie Lozovik Løtoft
Tlf: 38 32 55 29
E-post: natalie.lotoft@flekkefjord.kommune.no

Økonomikonsulent
Liss Kleppe
Tlf: 908 21 143
E-post: liss.kleppe@flekkefjord.kommune.no

Lønningsansvarlig
Randi Nyland
Tlf: 90 81 15 11
E-post: randi.nyland@flekkefjord.kommune.no

Økonomisjef finner du i avdeling styring og analyse.

 

Personal og HMS

Personalkonsulent
Anders Aslaksen
E-post: Anders.Aslaksen@flekkefjord.kommune.no
Tlf: 38 32 55 23 

Vikarsentralen

Vikarsentralen i Flekkefjord har som oppgave å skaffe vikarer innenfor helse og velferd. For tiden dekker vi inn vakter for Tjørsvågheimen, hjemmebaserte tjenester, og deler av tjenester for funksjonshemmede, men vi formidler vikarer til hele tjenesten. Vi kan også formidle kontakt om du ønsker å være vikar i barnehage.

Vikarsentralen finner du i 3. etasje på rådhuset. Du er velkommen til å stikke innom når som helst.

Her kan du registrere deg som tilkallingsvikar i Flekkefjord kommune.

Kontakt
Marianne Sigbjørnsen
Tlf: 94 51 11 77 | 90 25 99 49
E-post: marianne.sigbjornsen@flekkefjord.kommune.no

 

Kommunikasjon og informasjon

Felles e-post for kommunikasjon: info@flekkefjord.kommune.no

Informasjonsansvarlig:
Ingvild Hookway Storm
E-post: storm@flekkefjord.kommune.no
Tlf: 97526082

Medarbeider informasjon/kommunikasjon
Arne Tønnessen 
E-post: Arne.Tonnessen@flekkefjord.kommune.no

Digitalisering og informasjonssikkerhet

Digitaliseringsrådgiver:
Malene Danielsen 
E-post: Malene.Danielsen@flekkefjord.kommune.no
Tlf: 959 15 836

Politikk

Politisk koordinator
Lisa Elina Stålesen 
Tlf: 95 43 46 56
E-post: Lisa.Elina.Stalesen@flekkefjord.kommune.no

Dokumentsenter (post og arkivtjenester)

Fungderende fagleder dokumentsenter
Ingvild Hookway Storm
E-post: storm@flekkefjord.kommune.no
Tlf: 97526082

Medarbeider dokumentsenter
Elisabeth Lenz Litlehei
E-post: Elisabeth.Lenz.Litlehei@flekkefjord.kommune.no

Medarbeider dokumentsenter 
Jonny Skogestad 
E-post: Jonny.Skogestad@flekkefjord.kommune.no
Tlf: 913 51 031

Medarbeider dokumentsenter 
Maria Slåtto Jakobsen
E-post: Maria.Slatto.Jakobsen@flekkefjord.kommune.no

Medarbeider dokumentsenter 
Siw Svege Helledal
E-post: Siw.Svege.Helledal@flekkefjord.kommune.no
Tlf: 970 11 061

 

Sentralbord/skranke

Liss Kleppe
Tlf: 908 21 143
E-post: liss.kleppe@flekkefjord.kommune.no