Norsk luftambulanse, Flekkefjord sykehus, kommunens psykososiale krise team, politi, helse og Flekkefjord brannvesen deltar på øvelsene. Flekkefjord beredskapssenter skal brukes til teoridelene, og ellers vil øvelsen finne sted på Grønnes og i Brufjellhålene. 

Det blir redusert fremkommelighet på ned til Burfjellhålene fredag 19. august mellom 10-17 som følge av øvelsen.