I disse dager sorterer vi alle søknadene, så ikke fortvil hvis du ikke har fått svar enda. Alle vil få svar. 

Kartlegger flere stillinger

Siden pågangen ble så stor, gjør vi nå en innsats for å finne flere jobbmuligheter i kommunens enheter. Vi tar sikte på å lyse ut omtrent 30 ekstra sommerjobber for ungdom i begynnelsen av mai. Alle oppfordres til å søke, selv om de tidligere har fått avslag.