Lotteri- og stiftelsestilsynet overtar ordningen

Som følge av høye strømpriser opprettet regjeringen en strømstøtteordning for frivillige organisasjoner. I perioden desember 2021–mars 2022 var det kommunen som hadde ansvaret for denne ordningen, men nå overtar Lotteri- og stiftelsestilsynet. De får altså ansvaret for strømstøtten i perioden april 2022-mars 2023 og søknader skal sendes til dem på eget søknadsskjema når det gjøres tilgjenglig (ca. august 2022). 

Mer informasjon

Kulturdepartementet sender ut mer informasjon når den nye ordningen er på plass, og vi legger ut på kommunens side når dette er offentlig. Informasjon om hvem som kan søke og hvordan støtten fungerer finnes på regjeringen sine nettsider