Svømmehall

Offentlig bading gjennomføres igjen uten antallsbegrensinger.

Mandag kl. 18.00 - 21.00, voksne
Onsdag kl. 18.00 - 21.00, voksne
Torsdag kl. 18.00 - 21.00, familiebading
Fredag kl. 18.00 - 21.00, voksne
Lørdag kl. 12.00 - 17.00, familiebading
Søndag kl. 12.00 - 17.00, familiebading

Badstua er åpen.

Treningsstudio

Husk på:

  • Oppretthold god hygiene før, under og etter trening. Vask hendene, benytt deg av antibacstasjonen på veggen
  • Vask av utstyr etter bruk. Du finner flasker og tørkepapir ved siden av antibacstasjonen

Hverdager kl. 07.00 - 21.00
Helg kl. 12.00 - 17.00