Lurer du på hvilke verdier og fremtidsmål de dyktige ansatte i kommunens helse- og omsorgssektor jobber etter?

Svaret på det finnes i helse- og omsorgsplanen som ble vedtatt tidligere i år. Hvis den er i lengste laget har vi nå laget en kortversjon

Her er den.

Og her er mellom- og langversjonen.