Arbeidet starter 21.oktober. Grunnarbeidet skal etter planen være lagt i løpet av november.

Det vil foregå anleggstrafikk i Idrettsveien i denne perioden.

Nytt tennisdekke legges til våren.