Skolen/barnehagen deler ut selvtester

Skolene og barnehagene får selvtester som skal deles ut til ansatte og elever før juleferien er over. Hver enkelt skole og barnehage vil kontakte sine ansatte og elever med informasjon om henting av selvtester. De som har tester liggende hjemme kan benytte seg av disse. 

Ansatte som har første arbeidsdag etter ferien mandag 3. januar, bør altså teste seg før dette. Elever bør teste seg før første skoledag tirsdag 4. januar. 

Følger helsemyndighetenes anbefalinger

Det er Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet som har sendt anbefaling til kommunene om massetesting i skoler og barnehager, denne anbefalingen har Flekkefjord kommune besluttet å følge.