Stortinget ba regjeringen 19. januar sikre at kommuner med lavt smittetrykk skal kunne tillate alkoholservering i forbindelse med matservering. Regjeringen har bekreftet at den følger opp stortingsvedtaket og opphever det nasjonale skjenkeforbudet. Dermed gjelder samme regler som var gjeldende før skjenkestoppen ble innført 4. januar. Det vil si at det blir skjenkestopp ved midnatt, og at gjester ikke kan slippes inn etter kl. 22.00. Alkoholservering kan kun skje i sammenheng med matservering. 

I tillegg oppfordrer Flekkefjord kommune serveringssteder til å registrere besøkende og å kun tilby bordservering.