Offentlige instanser, frivillige organisasjoner og private aktører kan søke

Målet med tilskuddsordningen er å legge til rette for at alle barn og unge skal ha mulighet til mestring og samfunnsdeltakelse. Tilskuddsordningen skal bidra til utvikling av åpne møteplasser, deltakelse på ferie- og fritidsaktiviteter og fullføring av utdanningsløp. Målgruppen er barn og unge i alderen 0 til og med 24 år som av ulike grunner står i fare for å havne i utenforskap. Det er mulig å søke om midler over en periode på inntil tre år.

Offentlige instanser, frivillige organisasjoner og private aktører kan søke om tilskudd. Enkeltpersonforetak og privatpersoner kan ikke søke.

Utenforskap

Utenforskap handler om å stå utenfor ulike arenaer eller fellesskap i samfunnet.  Risikofaktorer for utenforskap kan være:    

 • Å vokse opp i familier med lavinntekt 
 • Manglende sosialt nettverk 
 • Manglende tilknytning til skole/arbeid  
 • Manglende deltakelse i fritidsaktiviteter 

Risikofaktorer kan være overlappende eller forsterke hverandre.

Støtte til aktiviteter

Det kan det søkes om midler til aktiviteter som innebærer:

 • Kultur-, fritids- og ferieaktivitet 
 • Jobbtilbud og veiledning 
 • Utstyrssentral
 • Lokal fritidskasse
 • Kultur- og aktivitetskort 
 • Aktivitetsguide 
 • Åpen møteplass 
 • Utprøving av arbeidsmodeller 
 • Annen lokal aktivitet 
 • Sentralledd frivillige organisasjoner – aktivitet i minst fem kommuner 

(Aktivitetstypene «los/ungdomslos» og «åpne møteplasser» har en mer begrenset målgruppe: Målgruppen for disse to aktivitetstypene er barn og unge mellom 10 og 24 år.)

Krav om egenfinansiering

Offentlige og private aktører som søker forplikter seg til å bidra med et beløp tilsvarende 20 % av tilskuddsbeløpet i egenfinansiering.

Frivillige organisasjoner forplikter seg til å bidra med et beløp tilsvarende 5 % i egenfinansiering

Søknadsfrist og søknadsskjema

Søknadsfristen for tilskuddsåret 2022 er 17. desember.

Dere skal søke om tilskudd i Bufdirs søknadsportal. 
Les mer om hvordan du bruker søknadsportalen på Bufdirs hjelpesider

Informasjon til alle søkere

 • Her finner dere årets utlysning. Vi anbefaler at alle som vil søke leser utlysningen og veilederen nøye. Dere søker om tilskudd gjennom Bufdirs søknadsportal.
 • Søknadsskjemaene finner dere i søknadsportalen.