Hva er et livsgledehjem?

Det er Livsgledeforeningen som bedømmer hvilke sykehjem som kan kalle seg et livsgledehjem. Livsgledeforeningen er en norsk organisasjon dedikert til å fremme livsglede for eldre. 

Sertifiseringen «Livsgledehjem» (tidligere livsgledesykehjem) er et bevis på at sykehjemmet har implementert foreningens livsgledekriterier i sin daglige drift. Disse kriteriene inkluderer å sikre at beboerne har regelmessig tilgang til kulturelle og sosiale aktiviteter, og at de har mulighet til å delta i meningsfulle aktiviteter som interesserer dem og som står i stil til livet de levde før de bodde på sykehjemmet.

 

Hva betyr dette for Tjørsvågheimen?

Tjørsvågheimen har vært et livsgledehjem lenge, og er med dette resertifisert og kan fortsette å smykke seg med tittelen. 

Dette er en bekreftelse av sykehjemmets innsats for å opprettholde og forbedre livskvaliteten for sine beboere. Det er en anerkjennelse av deres engasjement for å skape et miljø der eldre kan trives og leve et fullverdig liv.

Mer om tanken bak «Livsgledehjem»

Livsgledesykehjem (endret navn til Livsgledehjem mars 2017) er en nasjonal sertifiseringsordning som er utviklet av stiftelsen Livsglede for Eldre.

Ideen oppsto da sykepleierstudenter i Trondheim så nytten av å sette ivaretakelsen av individuelle psykososiale behov hos sykehjemsbeboere i system. I 2007 startet stiftelsen Livsglede for Eldre et pilotprosjekt i samarbeid med Trondheim kommune som senere ble den nasjonale sertifiseringsordningen Livsgledesykehjem. De første sertifiseringene ble gjennomført våren 2010 ved Buran helse- og velferdssenter og Havsteinekra helse- og velferdssenter i Trondheim. I 2011 ble sertifiseringen nasjonal gjennom Stortingsmelding 29: Morgendagens omsorg, og en utrullingsplan for nasjonal utbredelse av Livsgledesykehjem ble laget i samarbeid med Helsedirektoratet. Høsten 2014 ble det opprettet et nasjonalt styringsråd for implementering av Livsgledesykehjem.

Kilde Wikipedia.