• Personer som har fått en tredje vaksinedose (oppfriskningsdose/"boosterdose"), eller som har fått to doser og deretter vært smittet av covid-19 i løpet av de siste 3 månedene, skal ikke lenger ta en bekreftende PCR-test etter positiv selvtest. For denne gruppen vil en bekreftende test ikke ha betydning for status i koronasertifikatet, fordi de allerede er å anse som fullvaksinerte.
  • Personer som ikke har fått oppfriskningsdose skal fortsatt ta en bekreftende test på kommunal teststasjon, hvis de har behov for det til koronasertifikat eller av hensyn til videre vaksinering.
  • Personer med primær eller sekundær immunsvikt, herunder organtransplanterte og immunsupprimerte, bør få en bekreftende test.
  • Alle barn mellom 0 og 16 år som tester positivt på selvtest, bør få tilbud om bekreftende test.
  • Personer som søker helsehjelp på grunn av covid-symptomer, bør få tilbud om en bekreftende prøve med PCR-analyse hvis det har betydning for diagnostikk og behandling.

Selvregistrering av positive selvtester

Hjelp oss å holde oversikt over smitten i Flekkefjord ved å registrere alle positive selvtester digitalt. Dette gjøres via denne linken: pasient.remin.no/flekkefjord

Her kan man logge seg på med elektronisk ID for å registrere positive prøvesvar for seg selv eller egne barn. Man kan også registrere nærkontakter og kjente risikofaktorer (helsepersonell, underliggende sykdom, alder etc.). Dette gjør det enklere å prioritere en eventuell smittesporing.