Det er mange som vil hjelpe deg

Det er være mange ting som kan være vanskelig å håndtere alene. Hvis du har det vanskelig, må du vite at det finnes mange som vil hjelpe deg. De har tid til å høre på deg og chatte med deg, og hjelper deg mer enn gjerne gjennom hele jul og nyttår.

Her har vi samlet chattetjenester, telefonnumre og offentlige tilbud som du kan bruke hvis du:

 • føler at du trenger hjelp
 • har spørsmål
 • tror at noe er i veien med deg
 • kjenner noen som har det vanskelig
 • føler deg ensom
 • har problemer hjemme
 • eller kanskje du bare vil prate

Chattetjenester

Ønsker du å chatte med noen, finnes det flere tilbud:

Alarmtelefonen for barn og unge

Alle barn og unge skal ha ett nummer de kan ringe når de opplever vold i hjemmet, er utsatt for overgrep, er redd for tvangsgifte eller opplever andre akutte og vanskelige situasjoner. 

Alarmtelefonen er et tillegg til eksisterende akuttberedskap for barn og unge. 

Åpningstider

Alarmtelefonen 116 111 er en gratis nødtelefon for barn og unge. Den er åpent hele døgnet gjennom korona-situasjonen.
Du kan ringe 116 111 , sende sms til 41 71 61 11 eller ende e-post til alarm@116111.no.

Du kan også besøke nettsiden www.116111.no 

Alarmtelefonen vil vurdere om det er behov for:

 • hjelp her og nå 
 • sende bekymringsmelding til barneverntjenesten der du bor 
 • ta kontakt med andre hjelpetjenester
 • gi råd om hvordan du kan få hjelp fra andre
Telefonen blir besvart av voksne som har lang erfaring i å hjelpe barn og unge.

Barnevernet

Har du det vanskelig hjemme? Eller er du bekymret for et barn du kjenner? Barnevernet er der for å hjelpe barn og familier som har det vanskelig hjemme. Du kan selv melde fra til barnevernet hvis du ikke har det greit hjemme, eller hvis du er bekymret for noen du kjenner. 

Klikk her for å sende digital bekymringsmelding til barnevernet.

Telefon Lister barnevern: 38 38 20 00

Alarmtelefon for barn og unge: 116 111 (går til en av de 15 store barnevernvaktene som finnes i Norge).

Lister barneverns vakttelefon for akutte hendelser utenom kontortid: 90 22 61 11

Mental helse

Mental Helses hjelpetelefon er en gratis og døgnåpen telefontjeneste for alle som trenger noen å snakke eller skrive med.

Telefonnummer: 116 123

Hjelpetelefonen har åpent hele døgnet, alle dager, hele året.

Du kan være anonym og de har taushetsplikt.

Chatte?

Du kan også chatte med Mental helse. 

Du finner chatten her på Mental helse sin nettside.

Foreldresupport

Foreldresupport er en døgnåpen telefon- og chattetjeneste for omsorgspersoner med barn under 18 år som trenger hjelp, veiledning eller har behov for å lufte tankene sine med noen. Foreldresupport kan gi hjelp, støtte eller veiledning i utfordrende situasjoner der gråt, lite søvn og mye stress kan true tryggheten til både barn og foreldre. Telefonen er et samarbeid mellom Stine Sofies Stiftelse og Mental Helse. 

Kontakt Foreldresupport
Telefon: 116 123 (tast 2)

Foreldresupport har åpent døgnet rundt, hver dag, hele året. Det er gratis å ringe.

Chatte?

Klikk her for å chatte med Foreldresupport.

Hjelpetelefonen for seksuelt misbrukte

Om du er misbrukt seksuelt, og har behov for hjelp og støtte, kan du ringe Hjelpetelefonen for seksuelt misbrukte.
Du kan også ringe dersom du har mistanke til, eller vet at ditt barn er, eller har vært seksuelt misbrukt.

Telefonnummer: 800 57 700 

Det er gratis å ringe, og du kan ringe om du er barn, ungdom, voksen eller pårørende.

 • Telefonen har åpent døgnet rundt alle dager i året.
 • Du kan være anonym, og blir alltid tatt på alvor.

Klikk her for å besøke nettsiden.

Kirkens SOS

Kirkens SOS har døgnåpen telefon og chatte-tjeneste. Ring 22 40 00 40. Kirkens SOS har åpent hele døgnet året rundt. 

Kors på halsen - Røde kors

Kors på halsen (Røde kors) er åpen fra mandag til søndag kl. 16.00-22.00 i jula. Du når de på tlf: 80 03 33 21. Du kan også chatte eller sende e-post til en trygg voksen om det du har på hjertet. Det er gratis og du er anonym. Gjelder for deg som er under 18 år.

Nødnumre

 • Politi (nødhjelp) 112
 • Akutt selvmordsfare (nødhjelp) 113
 • Legevakt 116 117