Svømmehallen åpen for skolene og svømmeklubben

Ueneshallen stenges for publikumsbading.

Det er bare skolene og svømmeklubbens medlemmer under 20 år som kan bruke svømmehallen. 

Treningsrommet i er åpent for kommunens innbyggere.

Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt. De unntas fra anbefalingen om en meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten.

Det er forbud mot innendørs organisert idretts- og fritidsaktiviteter for voksne.

Regler for treningsstudio

Maks fem personer samtidig inne i treningsstudioet. Det kan bli gjennomført stikkprøver, og overholdes ikke denne regelen, kan studioet bli stengt!

Husk på:

  • Tren kun hvis du er symptomfri
  • Følg nasjonale retningslinjer - hold to meters avstand
  • Oppretthold god hygiene før, under og etter trening. Vask hendene, benytt deg av antibacstasjonen på veggen
  • Vask av utstyr etter bruk. Du finner flasker og tørkepapir ved siden av antibacstasjonen

Åpningstider treningsstudio:

Torsdag 25/3 og fredag 26/3 kl. 07.00-21.00.

Lørdag  27/3 og søndag 28/3 kl. 12.00-17.00.

Mandag 29/3 og tirsdag 30/3 kl. 07.00-21.00.

Onsdag 31/3 kl. 07.00-15.00.

Lørdag 3/4 og søndag 4/4 kl. 12.00-17.00.

Stengt: Skjærtorsdag, langfredag og 2. påskedag.

Tirsdag 6/4, onsdag 7/4, torsdag 8/4 og fredag 9/4 kl. 07.00-21.00.

Lørdag 10/4 og søndag 11/4 kl. 12.00-17.00.