Etterlyser bedre tilgang til toaletter

Rådet for personer med funksjonsnedsettelse i Flekkefjord følger med på kommunes tilretteleggingen for mennesker med funksjonsnedsettelser, og de fornøyd med mye.

De roser flere butikker og spisesteder for tilgjengeligheten og tilretteleggingen, men etterlyser også forbedringer.

Adkomsten hos noen butikker og spisesteder kan bli bedre, og i enda større grad gjelder det tilgangen til toalettene. 

Rådet oppfordrer derfor butikker og spisesteder om å se på hva de kan gjøre for å forbedre dette hos seg.

Det er veldig trist at vi får henvendelser fra innbyggere som kjenner på dette, som råd ber vi derfor alle byens butikker og spisesteder om å tilrettelegge for alle mennesker uansett hvilken funksjonsevne de har, sier leder av rådet Per Stordrange.  

Universell utforming

Vi jobber aktivt for å oppfylle kravene til universell utforming i Flekkefjord. 

Universell utforming er det å planlegge produkter, omgivelser, programmer og tjenester slik at de kan brukes av så mange mennesker som mulig på en likeverdig måte. Hensikten er å oppnå like muligheter til samfunnsdeltakelse og motvirke diskriminering på grunnlag av nedsatt funksjonsevne (fra SNL).