Hvem bør ta koronavaksine?

Oppfriskningsdosen anbefales for alle som er 65 år og eldre, yngre ned til 18 år i risikogruppe, gravide og unge mellom 12 og 17 år med en alvorlig grunnsykdom. Det er den oppdaterte vaksinen Comirnaty Omicron XBB.1.5 som tilbys i høst. 

Hvem bør ta influensavaksine?

 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i første trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine.
 • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder til 5 år
 • Barn og voksne med:
  • diabetes type 1 og diabetes type 2.
  • kronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt.
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade.
  • nedsatt immunforsvar.
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40).
  • annen alvorlig eller kronisk sykdom som legen din mener kan gjøre deg ekstra utsatt ved influensa.
 • Helsepersonell og andre ansatte som har pasientkontakt
 • Personer som bor sammen med immunsupprimerte pasienter
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser
 • Saneringspersonale og andre som jobber med mistenkt eller bekreftet influensasyk tamfugl

Kan jeg ta begge vaksinene samtidig?

Det er mulig og anbefalt å ta vanlig influensavaksine og koronavaksine/oppfriskningsdose samtidig, så lenge vaksinene settes i hver sin arm. 

Når kommer vaksinene til Flekkefjord?

Vaksinene har ankommet. Det er anbefalt å bestille time for å ta begge to samtidig. Kontakt fastlegekontoret ditt. 

Det er også mulig å ta influensavaksine hos flere apotek.

Hvor mye koster det?

Koronavaksinen er gratis, mens man må betale en egenandel for influensavaksinen.