Plan for uke 14

Det er i hovedsak personer som er født mellom 1945 - 1948 som får tilbud om vaksine denne uken.

  • Vi mottar 250 vaksiner denne uken, alle av typen pfizer.
  • Vaksinene fordeles til høyrisikopasienter (12 stk.), enhet for habilitering (18 stk.), noen utvalgte kapasitetskritisk helsepersonell (30 stk.) og innbyggere (ca 200 stk.). Vaksinering av innbyggere vil foregå på ungdomsskolen, men vi utvider til to innganger – B1 (kantinen) og A3 (første inngang til venstre langs gangveien mot kantinen).

Denne uken blir vi i hovedsak ferdig med prioriteringsgruppe 3 (75-84 år), og vi går over til prioriteringsgruppe 4. Denne gruppen er stor og består av innbyggere i alder 65-74 år og pasienter i alder 18-64 år med høy risiko. Fastlegene skal vaksinere pasienter i høyrisikogruppen, mens resterende innbyggere vil få tilbud via kommunen. Høyrisikopasienter vil få tilbud av egen fastlege i tidsrommet uke 14-17. Det er fastlegen selv som organiserer tidspunkt, innkalling og vaksinering av denne pasientgruppen.

Antall doser mottatt i uke 13

  • Vi mottok 144 vaksiner forrige uke, alle av typen pfizer.

Hvem fikk vaksine i uke 13?

  • 30 av dosene ble brukt til revaksinering, mens 114 av dosene ble brukt til å gi hjemmeboende eldre sin første dose.