Plan for uke 16

Det er i hovedsak personer som er født mellom 1951 - 1953 som får tilbud om vaksine denne uken.

  • Vi mottar ca. 275 vaksiner denne uken, alle av typen pfizer.
  • Vaksinene fordeles til høyrisikopasienter (ca. 35 stk.) og innbyggere (ca. 240 stk.).
    Vaksinering av innbyggere vil foregå på ungdomsskolen, hvor det er to innganger – B1 (kantinen) og A3 (første inngang til venstre langs gangveien mot kantinen). 

Antall doser mottatt i uke 15

Vi mottok ca 350 vaksiner forrige uke, alle av typen pfizer.

Hvem fikk vaksine i uke 15?

Vaksinene ble fordelt på høyrisikopasienter (36 stk.) og innbyggere (ca 310 stk.).

Antall vaksinerte per. 19. april i Flekkefjord

Antall personer som har fått 1.dose: 1770

Antall personer som har fått 2.dose: 535

Totalt antall doser satt i Flekkefjord: 2305