Plan for uke 20

Vi mottar 385 doser denne uken, alle av typen pfizer. 371 doser skal brukes til revaksinering av helsepersonell og innbyggere, og 14 doser skal settes som dose 1.

Det er i hovedsak prioriteringsgruppe 5, 6 og 7 som får tilbud om vaksine denne uken.

Personer i disse prioriteringsgruppene er:

5. Alder 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander (se listen over risikogrupper under)  

6. Alder 45-54 år med underliggende sykdommer/tilstander 

7. Alder 18-44 år med underliggende sykdommer/tilstander 

Antall doser mottatt i uke 19

Vi mottok ca. 224 vaksiner, alle av typen pfizer.

Hvem fikk vaksine i uke 19?

 118 av dem ble brukt til revaksinering og 106 doser ble satt som dose 1. Dette var i hovedsak personer i prioriteringsgruppe 5 og 6. Vi begynte også på prioriteringsgruppe 7.

Antall vaksinerte per. 14. mai i Flekkefjord

Antall personer som har fått 1.dose: 2622

Antall personer som har fått 2.dose: 927

Totalt antall doser satt i Flekkefjord: 3549