Planen for uke 10

  • Vi mottar 158 vaksiner denne uken. 108 av typen pfizer og 50 av typen AstraZeneca.
  • 80 doser av typen pfizer skal brukes til revaksinering. Disse skal settes på hjemmeboende eldre (50 stk), beboere på Sundeheimen (6 stk), beboere på Hidra omsorgssenter (6 stk), beboere i bolig (12 stk) og helsepersonell (6 stk). Men vi får også 28 nye doser av typen pfizer som skal settes på hjemmeboende eldre.
  • Det skal settes 50 nye doser av typen AstraZeneca. Disse skal settes på akutthjelpere (5 stk), og helsepersonell innen ulike enheter i kommunal sektor (45 stk).

Antall doser mottatt i uke 9

  • Antall doser mottatt: 218

Hvem fikk vaksine i uke 9?

  • Vi mottok 218 vaksiner forrige uke. 108 av typen pfizer og 110 av typen AstraZenica.
  • 108 doser av typen pfizer ble brukt til revaksinering. Disse ble satt på hjemmeboende eldre (91 stk) og helsepersonell (17 stk).
  • Det ble også satt 110 nye doser av typen AstraZenica. Disse ble satt på akutthjelpere, sykepleiere og annet helsepersonell (12 stk), og helsepersonell innen ulike enheter i kommunal sektor (98 stk).