Planen for uke 7

  • Vi mottar 138 doser.
  • 58 doser skal brukes til revaksinering. Disse skal settes på beboere på Sundeheimen (12 stk), beboere på Hidra omnsorgssenter (6 stk), helsepersonell (9 stk) og hjemmeboende eldre (31 stk).
  • 80 nye doser skal settes. Disse skal settes på beboere på Sundeheimen (6 stk), beboere på Hidra omnsorgssenter (6 stk), beboere i omsorgsbolig (12 stk), helsepersonell (16 stk) og hjemmeboende eldre (40 stk).

Antall doser mottatt i uke 6

  • Antall doser mottatt: 132

Hvem fikk vaksine i uke 6 og hvor ble vaksineringen gjennomført?

  • 90 doser til hjemmeboende eldre som ble satt på Flekkefjord ungdomsskole (66 stk), Tjørsvåg aktivitetssenter (12 stk) og gymsalen på brannvakta (12).
  • 18 doser til helsepersonell